Умови користування Rating.Online

І. Вступ

Ласкаво просимо на Rating.Online («Сайт»), веб-сайт, адміністрацію якого здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГ ОНЛАЙН", зареєстрована згідно законодавства України, за номером - 44669869, місцезнаходженням якої є: Україна, 01010, місто Київ, вул. Мазепи Івана, 3/279, телефон +380689090022 («Ми», «Нас», «Наш»). Ці умови користування («Умови») застосовуються до використання вами Сайту, а також послуг і функцій, які пропонуються на Сайті (разом «Сервіси»). Сервіси, які надає Rating.Online, дозволяють користувачам отримувати доступ до інформації, даних і вмісту, пов’язаного з оцінками та оглядами продуктів і послуг («Контент»), а також робити та проводити дослідження та опитування.

Отримуючи доступ або використовуючи Сайт або Сервіси, ви погоджуєтеся дотримуватися цих Умов. Якщо ви не згодні з цими Умовами, ви не можете отримати доступ або використовувати Сайт чи Сервіси. Ці Умови разом із нашою Політикою конфіденційності складають повну угоду між вами та Rating.Online стосовно використання Сайту та Сервісів.

ІI. Зміна умов

Ми залишаємо за собою право вносити зміни до цих Умов неодноразово час від часу. Чинна та актуальна редакція Умов завжди буде доступна на Сайті. Якщо ми внесемо істотні зміни в Умови, ми повідомимо вас, опублікувавши повідомлення на Сайті або надіславши вам електронний лист. У випадку, якщо ви продовжуєте користуватися Сайтом або Сервісами після набрання чинності змін Умов, ви погоджуєтеся дотримуватися нової редакції Умов. 

ІII. Використання сайту та сервісів

Ви можете використовувати Сайт і Сервіси лише в законних цілях і відповідно до цих Умов. Ви погоджуєтеся не використовувати Сайт або Сервіси:

Будь-яким способом, який порушує будь-які застосовні нормативно-правові акти, чинні міжнародні договори та будь-які інші акти, які поширюються на правовідносини, які регулюють Умови.

З метою експлуатації або спроби експлуатації неповнолітніх, заподіяння шкоди неповнолітнім у будь-який спосіб шляхом надання їм неприйнятного контенту, запиту надати персональні дані, яка надає можливість ідентифікувати особу чи будь-яким іншим чином.

З метою передання або забезпечення надсилання будь-яких рекламних матеріалів, включаючи будь-яку «небажану пошту», «листи зв’язку», «спам» або будь-яке інше подібне звернення.

З метою видавання себе або намагання видати себе за Rating.Online, співробітника Rating.Online, іншого користувача або будь-яку іншу фізичну чи юридичну особу.

З метою здійснення будь-якої іншої поведінки, яка обмежує або перешкоджає будь-кому використовувати Сайт чи Сервіси або яка, як визначено Rating.Online, може завдати шкоди Rating.Online або користувачам Сайту чи Сервісів або притягнути їх до відповідальності. 

VI. Вміст користувача

Сайт і Сервіси можуть дозволяти вам надсилати, завантажувати, публікувати або іншим чином робити доступним Контент, включаючи, але не обмежуючись, текст, фотографії та відео («Контент користувача»). Ви зберігаєте всі права та несете виключну відповідальність за Зміст користувача, який ви надаєте через Сайт або Сервіси.

Публікуючи будь-який Контент користувача через Сайт або Сервіси, ви надаєте Rating.Online невиключну безоплатну міжнародну ліцензію, що підлягає передачі, субліцензії на використання, копіювання, зміну, створення похідних робіт, розповсюдження, публічну демонстрацію, публічне виконання та іншим чином використовування такого Контент користувача в усіх форматах і каналах розповсюдження, відомих на даний момент або створених у майбутньому (включаючи зв’язок із Сервісами та бізнесом Rating.Online, а також на сайтах та сервісах третіх осіб), без подальшого повідомлення або попередньої згоди від вас, а також без будь-якої оплати вам або будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі.

Ви заявляєте та гарантуєте, що: (i) ви є єдиним і виключним власником усього Контенту користувача або маєте всі права, ліцензії, згоди, релізи та дозволи, необхідні для надання прав, наданих у цих Умовах; і (ii) ні Контент користувача, ні використання Rating.Online Контенту користувача, як це дозволено цим документом, не буде порушувати, неправомірно привласнювати або порушувати патентні права, авторські права, торговельні марки, комерційну таємницю, особисті немайнові права будь-якої третьої особи.

V. Вимога перевірки SMS

Доступ до Сайту та/або опитувань підлягає перевірці за допомогою SMS-повідомлення. Отримуючи доступ до Сайту та/або опитувань, ви погоджуєтеся надати дійсний номер телефону та отримати код підтвердження за допомогою SMS-повідомлення. Ви несете відповідальність за будь-які витрати, пов’язані з використанням вами послуг SMS для доступу до Сайту та/або опитувань. Rating.Online не несе відповідальності за будь-які проблеми, що виникають у зв’язку з використанням вашого номера телефону для перевірки, включаючи, але не обмежуючись, неавторизований доступ до вашого телефону чи номера телефону.

VI. Відсутність перманентної системи входу в обліковий запис

У Сайту відсутня система постійного облікового запису для входу, і тому Сайт не зберігає жодної особистої інформації на своїх серверах, окрім інформації, яку ви вирішили надати за допомогою опитувань. Зокрема, Сайт збиратиме номер телефону, наданий для перевірки через SMS для того аби пройти опитування, і будь-яку додаткову інформацію, яку ви надасте через форму заявки та опитування. Зібрана інформація регулюватиметься нашою Політикою конфіденційності, яка визначає, як ми використовуємо та захищаємо вашу інформацію.

VII. Гарантійне застереження

Сайт і Сервіси надаються на умовах «як є» та «як доступно». Rating.Online не робить жодних заяв або гарантій будь-якого роду, прямих чи опосередкованих щодо роботи Сайту або інформації, вмісту, матеріалів або продуктів, розміщених на Сайті. Ви чітко погоджуєтеся, що використовуєте Сайт на власний ризик.

VIII. Обмеження відповідальносі 

Rating.Online не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням Сайту або Сервісів, включаючи, але не обмежуючись, прямі, непрямі, випадкові, штрафні та непрямі збитки.

IX. Відшкодування

Ви погоджуєтесь відшкодовувати, захищати та запобігати шкоді Rating.Online, його філії, ліцензіарів і постачальників послуг, а також його та їхніх відповідних посадових осіб, директорів, співробітників, підрядників, агентів, ліцензіарів, постачальників, правонаступників від будь-яких претензій, зобов'язань, збитків, судових рішень, збитків, витрат, видатків або гонорарів (включаючи витрати на правову допомогу), що виникають унаслідок порушення вами цих Умов або використання вами Сайту чи Сервісів.

X. Загальні положення

Ці Умови разом із Політикою конфіденційності складають повну угоду між вами та Rating.Online стосовно використання Сайту та Сервісів. Якщо будь-яке положення цих Умов буде визнано недійсним або таким, що не підлягає виконанню, таке положення буде вилучено, а решта положень залишаться чинними та підлягатимуть виконанню.

XI. Вирішення конфліктів 

Будь-які суперечки, що виникають у зв’язку з цими Умовами або використанням вами Сайту чи Сервісів, вирішуватимуться відповідно до чинного законодавства України.  

XII. Зворотній зв'язок

Якщо у вас виникли запитання чи сумніви щодо цих Умов або Сайту, зв’яжіться з нами за адресою info@rating.online


Terms of Use for Rating.Online

 

I. Introduction

 

Welcome to Rating.Online (“Site”), a website operated by LIMITED LIABILITY COMPANY "RATING ONLINE", registered in accordance with the laws of Ukraine under number 44669869, with its address at Ukraine, 01010, city of Kyiv, 3/279 Ivana Mazepy Street, phone +380689090022 (“We”, “Us”, “Our”). These terms of use (“Terms”) apply to your use of the Site and the services and features offered on the Site (collectively, the “Services”). The Services provided by Rating.Online allow users to access information, data, and content related to product and service ratings and reviews (“Content”) as well as to make and conduct researches and surveys.

 

By accessing or using the Site or the Services, you agree to be bound by these Terms. If you do not agree to these Terms, you may not access or use the Site or the Services. These Terms, along with our Privacy Policy, constitute the entire agreement between you and Rating.Online with respect to the use of the Site and Services.

 

II. Changes to the Terms

 

We may make changes to these Terms from time to time. The most current version of the Terms will always be available on the Site. If we make a material change to the Terms, we will notify you by posting a notice on the Site or sending you an email. By continuing to use the Site or the Services after the changes become effective, you agree to be bound by the revised Terms.

 

III. Use of the Site and Services

 

You may use the Site and Services only for lawful purposes and in accordance with these Terms. You agree not to use the Site or Services:

 

In any way that violates any applicable law, international agreement or any other legal act, which extends to legal relation regulated by Terms .

 

For the purpose of exploiting, harming, or attempting to exploit or harm minors in any way by exposing them to inappropriate content, asking for personally identifiable information, or otherwise.

 

To transmit, or procure the sending of, any advertising or promotional material, including any “junk mail,” “chain letter,” “spam,” or any other similar solicitation.

 

To impersonate or attempt to impersonate Rating.Online, a Rating.Online employee, another user, or any other person or entity.

 

To engage in any other conduct that restricts or inhibits anyone’s use or enjoyment of the Site or Services, or which, as determined by Rating.Online, may harm Rating.Online or users of the Site or Services or expose them to liability.

 

IV. User Content

 

The Site and Services may allow you to submit, upload, publish, or otherwise make available content, including but not limited to text, photographs, and videos (“User Content”). You retain all rights in, and are solely responsible for, the User Content you make available through the Site or Services.

 

By making any User Content available through the Site or Services, you grant to Rating.Online a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use, copy, modify, create derivative works based on, distribute, publicly display, publicly perform, and otherwise exploit in any manner such User Content in all formats and distribution channels now known or hereafter devised (including in connection with the Services and Rating.Online’s business and on third-party sites and services), without further notice to or consent from you, and without the requirement of payment to you or any other person or entity.

 

You represent and warrant that: (i) you either are the sole and exclusive owner of all User Content or you have all rights, licenses, consents, releases, and permissions necessary to grant the rights granted in these Terms; and (ii) neither the User Content, nor Rating.Online’s use of the User Content as permitted herein will infringe, misappropriate, or violate a third party’s patent, copyright, trademark, trade secret, moral rights.

 

V. SMS Verification Requirement

 

Access to the Site and/or surveys is subject to verification via SMS message. By accessing the Site and/or surveys, you agree to provide a valid phone number and to receive a verification code via SMS message. You are responsible for any charges incurred by your use of SMS services to access the Site and/or surveys. Rating.Online is not responsible for any issues arising from the use of your phone number for verification purposes, including but not limited to unauthorized access to your phone or phone number.

 

VI. No Permanent Login Account System

 

The Site does not have a permanent login account system, and therefore does not store any personal information on its servers, except information you decided to provide through surveys. Specifically, the website will collect the phone number provided for SMS verification to complete the survey and any additional information you provide through the application form and surveys. The information collected will be subject to our Privacy Policy, which outlines how we use and protect your information.

 

VII. Disclaimer of Warranties

 

The Site and Services are provided on an “as is” and “as available” basis. Rating.Online makes no representations or warranties of any kind, express or implied, as to the operation of the Site or the information, content, materials, or products included on the Site. You expressly agree that your use of the Site is at your sole risk.

 

VIII. Limitation of Liability

 

Rating.Online will not be liable for any damages of any kind arising from the use of the Site or Services, including, but not limited to direct, indirect, incidental, punitive, and consequential damages.

 

IX. Indemnification

 

You agree to indemnify, defend, and hold harmless Rating.Online, its affiliates, licensors, and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors, and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses, or fees (including reasonable attorneys’ fees) arising out of your violation of these Terms or your use of the Site or Services.

 

X. General Terms

 

These Terms, together with the Privacy Policy, constitute the entire agreement between you and Rating.Online with respect to the use of the Site and Services. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck and the remaining provisions shall be enforced.

 

XI. Dispute Resolution

 

Any dispute arising from these Terms or your use of the Site or Services will be resolved according with the current Ukrainian legislation.

 

XII. Contact Information

 

If you have any questions or concerns regarding these Terms or the Site, please contact us at info@rating.online