Політика конфіденційності Rating.Online

І. Вступ

Rating.Online («Ми», «Нас», «Наш») прагне захищати конфіденційність наших користувачів («Ви», «Ваш»). У цій Політиці конфіденційності зазначена наша практика збору, використання та розкриття інформації через наш веб-сайт http://rating.online («Сайт»), а також послуги та функції, які пропонуються на Сайті (разом «Сервіси»). Ця Політика конфіденційності є частиною наших Умов користування, які регулюють використання вами Сайту та Сервісів. 

Ми дотримуємося вимог кращих практик щодо захисту персональних даних, що застосовується до всіх зареєстрованих дослідницьких компаній, а також усіх чинних нормативних актів, особливо щодо захисту даних респондентів.

II. Інформація, яку ми збираємо

Rating.Online («Ми», «Нас», «Наш») прагне захищати конфіденційність наших користувачів («Ви», «Ваш»). У цій Політиці конфіденційності зазначена наша практика збору, використання та розкриття інформації через наш веб-сайт http://rating.online («Сайт»), а також послуги та функції, які пропонуються на Сайті (разом «Сервіси»). Ця Політика конфіденційності є частиною наших Умов користування, які регулюють використання вами Сайту та Сервісів. 

Ми можемо збирати від вас, зокрема, але не обмежуючись, наступну інформацію:

 • Інформація логарифму (log), включаючи вашу IP-адресу, тип браузера, операційну систему та сторінки або функції Сайту чи Сервісів, до яких ви маєте доступ.
 • Інформація про вашу взаємодію із Сайтом або Сервісами, наприклад оцінки та відгуки, які ви надсилаєте.
 • Інформація, яку ви надаєте нам через службу підтримки клієнтів, включаючи відгуки та запити на обслуговування.
 • Демографічна інформація, включаючи мову, вік, місце проживання, інформацію про зміну способу життя через війну в Україні, роботу, стать, освіту, матеріальний стан, релігію, сімейний стан тощо.

III. Використання інформації

Ми можемо використовувати зібрану інформацію для:

 • Надавання, підтримки та покращення Сайту і Сервісів.
 • Персоналізації вашого досвіду і відповідності вашим індивідуальним потребам.
 • Відповідей на ваші запити до служби підтримки клієнтів.
 • Надсилання вам сповіщень, оновлень та інших повідомлень, пов’язаних з використанням вами Сайту та Сервісів.
 • Покращення наших маркетингових та рекламних заходів.
 • Аналізу використання Сайту та Сервісів, покращення контенту та функціональності Сайту та Сервісів.
 • Виявлення та запобігання шахрайським операціям та іншим незаконним діям.
 • Створення статистичних даних і проведення досліджень на основі інформації, зібраної від наших респондентів.

Звертаємо вашу увагу, що ознайомлення із цією Політикою конфіденційності та Умовами користування вважається вашою інформованою згодою на отримання сповіщень, оновлень та інших повідомлень, пов’язаних з використанням вами Сайту та Сервісів.

IV. Обмін інформацією

Ми можемо передавати зібрану інформацію третім особам за таких обставин:

 • Постачальникам послуг, підрядникам чи іншим третім особам, які надають послуги від нашого імені.
 • Для дотримання юридичних зобов’язань, таких як відповідь на повістку в суд або ухвалу суду.
 • Для виконання або застосування наших Умов та інших угод.
 • Для захисту наших прав, власності чи безпеки, а також прав, власності та безпеки інших.

V. Передача даних через кордон

Оскільки Rating.Online є компанією, яка розташована в Україні та має сервери в Європейській Економічній Зоні (EEA), персональні дані, зібрані Rating.Online, можуть передаватися та оброблятися через кордони, у тому числі, але не виключно, до та із Європейської Економічної Зони (EEA). Використовуючи Сайт і Сервіси, ви погоджуєтесь на таку передачу та обробку ваших персональних даних.

VI. Безпека інформації

Ми вживаємо розумних заходів, щоб допомогти захистити інформацію про вас від втрати, крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення. Однак жодна передача в Інтернеті не є повністю безпечною чи безпомилковою, і ви використовуєте Сайт і Сервіси на власний ризик. 

VII. Зберігання даних  

Ми зберігатимемо ваші особисті дані стільки часу, скільки необхідно для забезпечення функціонування Сайту та Сервісів, а також для дотримання наших юридичних зобов’язань, вирішення суперечок і забезпечення виконання наших угод.

VIII. Ваші права

Якщо ви перебуваєте в межах Європейського Союзу, ви маєте певні права відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR) щодо ваших персональних даних, зокрема право на: 

 • Доступ до ваших персональних даних
 • Виправлення неточностей у своїх персональних даних
 • Видалення ваших персональних даних за певних обставин
 • Обмежувати або заперечувати обробку ваших персональних даних
 • Вимагати копію своїх персональних даних у загальновживаному електронному форматі
 • Подати скаргу до наглядового органу, якщо ви вважаєте, що наша обробка ваших персональних даних порушує чинне законодавство. 

Якщо ви перебуваєте в Україні, ви маєте певні права згідно з українським законодавством щодо персональних даних, зокрема право: 

 • Право на доступ до ваших персональних даних, які обробляються компанією.
 • Право вимагати виправлення або видалення ваших персональних даних, якщо вони є неточними або обробляються незаконно.
 • Право заперечувати проти обробки ваших персональних даних для цілей прямого маркетингу.
 • Право вимагати обмеження обробки ваших персональних даних за певних обставин.
 • Право на отримання ваших персональних даних у структурованому, широко використовуваному та машинозчитувальному форматі та передачу цих даних іншому контролеру даних.
 • Право подати скаргу до відповідного контролюючого органу України, якщо ви вважаєте, що ваші права згідно із законодавством України про захист даних були порушені.  

IX. Доступ до інформації та контроль над нею 

Ви можете отримати доступ, оновити або виправити свою особисту інформацію або видалити свої особисті дані, зв’язавшись з нами за адресою  info@rating.online. Ви також можете відмовитися від отримання майбутніх маркетингових повідомлень, дотримуючись інструкцій щодо відмови, наданих у повідомленнях від нас.

X. GDPR та український закон про персональні дані 

Якщо ви перебуваєте в Європейському Союзі (ЄС), ми обробляємо ваші персональні дані відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR). Якщо ви перебуваєте в Україні, ми обробляємо ваші персональні дані відповідно до законодавства України щодо персональних даних. У будь-якому випадку, ви маєте право на: доступ, виправлення або видалення своїх особистих даних; обмеження або заперечення обробки ваших персональних даних; вимагати копію ваших персональних даних у загальновживаному електронному форматі; і подати скаргу до наглядового органу, якщо ви вважаєте, що наша обробка ваших персональних даних порушує чинне законодавство.

XI. Зміни до цієї Політики конфіденційності    

Ми залишаємо за собою право час від часу переглядати цю Політику конфіденційності, при цьому чинна та актуальна редакція завжди буде розміщена на Сайті. Якщо ми внесемо суттєві зміни в цю Політику конфіденційності, ми надішлемо вам відповідне повідомлення, наприклад, надіславши вам електронний лист або відобразивши повідомлення на Сайті.

XII. Відповідальність за обробку даних     

Суб’єктом, відповідальним за обробку персональних даних респондентів і користувачів, є компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГ ОНЛАЙН", зареєстрована згідно законодавства України, за номером - 44669869, місцезнаходженням якої є: Україна, 01010, місто Київ, вул. Мазепи Івана, 3/279, телефон +380689090022 (надалі - ТОВ "РЕЙТИНГ ОНЛАЙН"). Основною метою обробки даних ТОВ "РЕЙТИНГ ОНЛАЙН" є збір демографічних даних для створення рейтингів і проведення досліджень.

XIII. Зворотній зв'язок

Якщо у вас виникли запитання чи сумніви щодо нашої політики конфіденційності, зв’яжіться з нами за адресою info@rating.online  

Цю Політику конфіденційності востаннє оновлено 01.05.23

Privacy Policy for Rating.Online

І. Introduction

Rating.Online (“We”, “Us”, “Our”) is committed to protecting the privacy of our users (“You”, “Your”). This Privacy Policy explains our practices for collecting, using, and disclosing information through our website, https://rating.online.net (“Site”), and the services and features offered on the Site (collectively, the “Services”). This Privacy Policy forms a part of our Terms of Use, which governs your use of the Site and Services.

We are compliant with the guidance of personal data protection best practices applicable to all registered market research companies and all current existing local regulations, especially as far as the protection of respondents’ data is concerned.

II. Information We Collect

The Site does not have a permanent user account system for login and therefore does not store any personal information on its servers, except for the information you choose to provide through surveys. Specifically, the website will collect the phone number provided for SMS verification to complete the survey and any additional information you provide through the application form and surveys.

We may collect the following information from you, including, but not limited to:

 • Log information, including your IP address, browser type, operating system, and the pages or features of the Site or Services you access.
 • Information about your interactions with the Site or Services, such as ratings and reviews you submit.
 • Information you provide us through customer support, including feedback and service requests.
 • Demographic information, including language, age, place of residence, information regarding change of living due to war in Ukraine, work, gender, education, material status, religion, family status, etc.

III. Use of Information

We may use the information we collect to:

 • Provide, maintain, and improve the Site and Services.
 • Personalize your experience and respond to your individual needs.
 • Respond to your customer support requests and inquiries.
 • Send you notifications, updates, and other communications related to your use of the Site and Services.
 • Improve our marketing and promotional efforts.
 • Analyze use of the Site and Services and improve the content and functionality of the Site and Services.
 • Detect and prevent fraudulent transactions and other illegal activities.
 • Generate statistics and conduct research on the information collected from our respondents.

Please note that by reviewing this Privacy Policy and Terms of Use, you are giving your informed consent to receive notifications, updates, and other messages related to your use of the Site and Services.


IV. Sharing of Information

We may share information we collect with third parties in the following circumstances:

 • With service providers, contractors, or other third parties who provide services on our behalf.
 • To comply with legal obligations, such as responding to a subpoena or court order.
 • To enforce or apply our Terms of Use and other agreements.
 • To protect our rights, property, or safety, and the rights, property, and safety of others.
V. Data Transfer Across Borders

As a company located in Ukraine and with servers located in the European Economic Erea (EEA), personal data collected by Rating.Online may be transferred and processed across borders, including, but not limited to and from the European Economic Erea (EEA). By using the Site and Services, you consent to such transfer and processing of your personal data.

VI. Security of Information

We take reasonable measures to help protect information about you from loss, theft, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration, and destruction. However, no Internet transmission is ever completely secure or error-free, and you use the Site and Services at your own risk.


VII. Data Retention

We will retain your personal data for as long as necessary to provide the Site and Services and as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements.


VIII. Your Rights

If you are situated within the European Union, you have certain rights under the General Data Protection Regulation (GDPR) with respect to your personal data, including the right to:

 • Access your personal data
 • Rectify inaccuracies in your personal data
 • Delete your personal data in certain circumstances
 • Restrict or object to the processing of your personal data
 • Request a copy of your personal data in a commonly used electronic format
 • File a complaint with a supervisory authority if you believe that our processing of your personal data infringes applicable law.

If you are situated in Ukraine, you have certain rights under Ukrainian law regarding personal data, including the right to:

 • The right to access your personal data that is being processed by the company.
 • The right to request correction or deletion of your personal data if it is inaccurate or processed illegally.
 • The right to object to the processing of your personal data for direct marketing purposes.
 • The right to request restriction of the processing of your personal data in certain circumstances.
 • The right to receive your personal data in a structured, commonly used, and machine-readable format, and to transmit this data to another data controller.
 • The right to file a complaint with the relevant Ukrainian supervisory authority if you believe that your rights under Ukrainian data protection legislation have been violated.
IX. Access to and Control Over Information

You may access, update, or correct your personal information, or delete your personal data, by contacting us at support@rating.online.net. You may also opt-out of receiving future marketing communications by following the opt-out instructions provided in those communications.

X. GDPR and Ukrainian Personal Data Law

If you are located in the European Union (EU), we process your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). If you are located in Ukraine, we process your personal data in accordance with Ukrainian law regarding personal data. In either case, you have the right to access, rectify, or erase your personal data; to restrict or object to the processing of your personal data; to request a copy of your personal data in a commonly used electronic format; and to file a complaint with a supervisory authority if you believe that our processing of your personal data infringes applicable law.

XI. Changes to this Privacy Policy

We may revise this Privacy Policy from time to time, and the most current version will always be posted on the Site. If we make a material change to this Privacy Policy, we will provide appropriate notice to you, such as by sending you an email or displaying a notice on the Site.


XII. Data Processing Responsibility

The entity responsible for processing the personal data of respondents and users is LIMITED LIABILITY COMPANY "RATING ONLINE", registered in accordance with the laws of Ukraine under number 44669869, with its address at: Ukraine, 01010, city of Kyiv, 3/279 Ivana Mazepy Street, phone +380689090022 (hereinafter referred to as "RATING ONLINE"). The primary purpose of RATING ONLINE 's processing activities is the collection of demographic data for the creation of ratings and the conduct of research.


XIII. Contact Information

If you have any questions or concerns about our privacy practices, please contact us at info@rating.online  

This Privacy Policy was last updated on 05/01/2023.