0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Dziękujemy za zgodę na udział w badaniu, którego celem jest zgłębienie doświadczeń pracowników ochrony zdrowia. Naszym celem jest identyfikacja barier i ograniczeń, z którymi pracownicy spotykają się w świadczeniu usług zdrowotnych pacjentom – migrantom i uchodźcom wojennym. Liczymy, że te badania pomogą nam w opracowaniu skutecznych interwencji, które pomogą je przezwyciężyć. Dodatkowo, chcielibyśmy poznać Państwa opinie oraz wiedzę na temat wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w pokonywaniu pojawiających się barier.
 
W razie uwag, bądź potrzeby uzupełnienia informacji, prosimy o bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za badanie po stronie UNICEF: POL-badanie@unicef.org oraz Fundacji Instytutu Matki i Dziecka: fundacja@fundacja.imid.med.pl 
Badanie nie ma ograniczenia czasowego, ale zazwyczaj zajmuje  około 13 minut. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i w każdym momencie można z niego zrezygnować. 
Dziękujemy za Państwa uczestnictwo i otwartość w dzieleniu się doświadczeniami. Państwa opinie są dla nas niezwykle cenne. 
Przechodząc dalej, wyrażają Państwo świadomą i dobrowolną zgodę na udział w tym badaniu.